Eksterne rapporter

Rapportsøk

Oppsummering og videre kunnskapsbehov (kap. 6, s. 74-84)

M. Tofteng og T Midtsundstad

Rapport nr. 50 - 1 2016

Les kapitlet/rapporten

Forskningstema: Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad