logo fafo 194x64
Norsk Sykepleierforbunds tjenester
Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte

Ordrenummer:

10279

Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad

Fafo-notat 2018:14

ISSN 0804-5135

2018

Last ned nettutgaven

(pdf 737 kB)

Hvordan kan NSF best yte tjenester til medlemmer og tillitsvalgte? Dette notatet tar for seg hvordan medlemmer og tillitsvalgte ser på NSFs tjenester i dag, og hvilke ønsker og behov de ulike gruppene har for bistand og oppfølging fra NSFs ulike organisasjonsledd. NSF har tillitsvalgte på flere nivåer og i ulike typer virksomheter og tariffområder. I alt 19 fylkeskontor koordinerer og veileder de tillitsvalgte, mens nasjonale og internasjonale saker koordineres på sentralt nivå. Notatet viser at medlemmer og tillitsvalgte i NSF er engasjert i samfunnspolitiske spørsmål og i stor grad benytter det støtteapparatet organisasjonen har bygget opp. Både medlemmer og tillitsvalgte understreker at det er viktig at NSF bygger kompetanse i organisasjonen og skaper gode samhandlingsarenaer.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi