Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet

Jørgen Svalund og Geir Veland

Fafo-rapport 2016:22

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Denne rapporten tar opp bruken og virkningen av tre særordninger: retten til ekstra ferieuke fra man fyller 60 år, retten til redusert arbeidstid fra 62 år og retten til tilrettelagt arbeid på grunn av alder. Datagrunnlaget er to spørreundersøkelser foretatt i 2016; blant virksomhetsledere og blant arbeidstakere 60–70 år. I tillegg tar rapporten opp aldersgrenser i arbeidsmiljøloven generelt og bedriftsinterne aldersgrenser spesielt. Den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble hevet fra 70 til 72 år den 1. juli 2015, og det ble samtidig innført en laveste grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser. Følgende spørsmål blir stilt:
•    Hvordan tilpasser virksomhetene seg de nye reglene i arbeidsmiljøloven?
•    I hvilken grad brukes særordningene for seniorer?
•    Hva er virkningen av – og holdningene til  – særordninger for seniorer?
•    Er det behov for å endre regelverket for særordningene?

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20584

334,00 kr