Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Arbeid og pensjon i kommunal sektor
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2014:45

Nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Pensjon, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Tove Midtsundstad

Rapporten gir en bred beskrivelse av kommunalt ansattes pensjoneringsmønster over tid. Vi analyserer deres pensjoneringsatferd og betydningen av AFP-ordningen og særaldersgrensene. Vi kartlegger kommuneansattes kunnskap om pensjonsreformen og de kommunale pensjonsordningene, inkludert holdningen til levealdersjustering og avkortning av pensjon ved tidlig uttak. Videre beskrives kommunenes arbeid med å tilrettelegge for lengre yrkeskarrierer og en mest mulig fleksibel overgang fra arbeid til pensjon og virkningene av dette.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20392

266,00 kr