logo fafo 194x64
Arbeidsgivers holdning til foreldrepermisjon

Ordrenummer:

20648

Inger Marie Hagen

Fafo-rapport 2017:40
ISBN 978-82-324-0415-5
ISSN 2387-6859

2017

(pdf 1367 kB)

English summary

Arbeidsgivers holdning til bruk av foreldrepermisjon er tema for denne rapporten, som bygger på en intervjuundersøkelse med 24 arbeidsgivere. I hvilken grad gir arbeidsgiver uttrykk for negative eller positive holdninger til ansattes rettigheter på dette området? Er holdningene til foreldrepermisjon farget av oppfatninger om kjønnsroller og omsorgsansvar? Eller tenker arbeidsgiver på hvilke kostnader virksomheten påføres ved å ha ansatte i permisjon og utfordringer med å fordele oppgaver og ansvar? Vi finner at arbeidsgiverne i hovedsak er positive til ansattes rett til permisjon. De legger stor vekt på at raus og rimelig behandling av de ansatte er viktig for å rekruttere og beholde engasjerte ansatte. Prosjektet er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B