Arbeidsinnvandrere og rus
En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge

Fafo-rapport 2017:38
ISBN 978-82-324-0413-1
ISSN 2387-6859

2017

(pdf 2666 kB)

English summary

Fra 2004 og fram til i dag har titusenvis av polske arbeidsinnvandrere kommet til Norge. Mange av disse har opplevd å arbeide under dårlige, og i noen tilfeller ulovlige, betingelser. I denne rapporten ser vi på hvilke faktorer som gir risiko for rusmiddelmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere. Vi ser på hva eksisterende litteratur sier om dette, og kartlegger risikofaktorer gjennom å intervjue aktører i arbeidsmarkedet og hjelpeapparatet samt tidligere rusmiddelmisbrukere. Erfaringene tilsier at det er i den første utforskende fasen av arbeidsinnvandringen arbeidstakerne fra Polen har størst risiko for å ende opp i et rusmiddelmisbruk.

Ordrenummer:

20646