Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Endring av barnevernets tiltaksprofil
En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte
Fafo-rapport 504
ISBN 82-7422-510-4
ISSN 0801-6143

2005

Nettutgave

(pdf 115k)

Barneverntjenesten i kommunene har hovedansvaret for hjemmebaserte tiltak. Staten ønsker imidlertid å gå inn og gi støtte i de sakene der det ligger til grunn en alvorlig problematikk, som i tillegg er svært ressurskrevende. Målsettingen med statens støtte, som gis kommunene gjennom regionenes 26 fagteam, er å unngå plassering av barn og ungdom utenfor hjemmet. Denne studien viser at det er store variasjoner mellom fagteamene i omfanget av og typen støtte som gis til kommunene.

Flere utfordringer kan leses ut av de dataene som er samlet inn. Disse dreier seg om hvilke barn og ungdommer som bør prioriteres i den videre satsingen. Andre utfordringer er knyttet til ansvarsfordeling og samspill mellom stat og kommune. For å kunne planlegge en videre satsing er det også behov for å skaffe til veie mer kunnskap i fagteamene, og spesielt i kommunene, om statlig støtte til hjemmebaserte tiltak.

Ordrenummer:

504