Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Har barn det bra i store barnehager?

Fafo-rapport 2015:48
ISBN 978-82-324-0255-7 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0256-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2015, 172 s, kr 322,- Ordrenr. 20553

(pdf 2 MB)

Barnehageforliket på Stortinget i 2003 og innføringen av rett til barnehageplass i 2009 førte til at norske kommuner måtte etablere mange nye barnehageplasser raskt. Som et resultat av dette, økte antallet store barnehager, og stadig flere barn går i dag i barnehager med mer enn 100 plasser. Dette har skapt debatt. Klarer slike store enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål? I denne rapporten søker vi å besvare dette spørsmålet, på bakgrunn av spørreundersøkelser og intervjuer med barn, foreldre, ansatte og styrere. Konklusjonen er at størrelse i seg selv ikke avgjør en barnehages kvalitet. Samtidig finner vi at store barnehager, for å lykkes med å skape kvalitet, er mer avhengig av en fast indre organisering og ledelse enn det mindre barnehager er.
322,00 kr

322,00 kr

Ordrenummer:

20553