Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Kreft og levekår
Et sammendrag

Fafo-rapport 2009:06
ISBN 82-7422-664-7
ISSN 0801-6143

2009, 26 s

Nettutgave

(pdf 799kb)

Denne rapporten oppsummerer funnene fra en omfattende studie av kreftrammedes levekår, som tidligere har blitt publisert i tre enkeltstående rapporter. I prosjektet har fire spørsmål stått sentralt:

    Hvordan påvirkes arbeidstilknytning og jobbsituasjon av kreftsykdom?
    Hva skjer med kreftrammedes økonomi?
    Hva slags støtte og oppfølging får kreftrammede fra sitt private nettverk og fra behandlings- og hjelpeapparatet?
    Hvordan påvirkes barnas økonomiske og materielle situasjon av at mor eller far får kreft?

Analysene bygger på kvalitative intervjuer, en spesialdesignet survey til overlevende kreftrammede og registerdata fra Forløpsdatabasen Trygd. Prosjektet er gjennomført av Høgskolen i Vestfold, Telemarksforskning og Fafo, på oppdrag fra Kreftforeningen.

Ordrenummer:

20096