Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Kreftrammedes levekår
Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte

Fafo-rapport 2008:47
ISBN 978-82-7422-657-9
ISSN 0801-6143

2008, 216 s

Nettutgave

(pdf 2mb)

I Norge får en av tre personer kreft i løpet av livet. Siden kreft er en samlebetegnelse på mange forskjellige kreftsykdommer, er det store forskjeller mellom kreftrammede når det gjelder sykdomsforløp, behandling og utfall. Som følge av dette er det også store forskjeller i kreftrammedes levekår. I denne rapporten studeres likheter og forskjeller i kreftrammedes levekår, og følgende spørsmål står sentralt: Hvordan påvirkes arbeidstilknytning og jobbsituasjon av kreftsykdom? Hva skjer med kreftrammedes økonomi? Hva slags støtte og oppfølging får kreftrammede fra sitt private nettverk og fra behandlings- og hjelpeapparatet? Analysene bygger på en spesialdesignet survey til overlevende kreftrammede og registerdata fra Forløpsdatabasen Trygd. Rapporten er en del av et prosjekt om kreftrammedes levekår. Prosjektet gjennomføres av Høgskolen i Vestfold, Telemarksforskning og Fafo på oppdrag fra Kreftforeningen.

Ordrenummer:

20089