Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Med NAV på laget?
Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2011:24

Nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen

Denne rapporten ser på NAVs arbeid med å bistå unge bevegelseshemmede på vei ut i arbeidslivet. Hensikten har vært å få mer kunnskap om NAVs kompetanse når det gjelder arbeidsformidling av unge med nedsatt funksjonsevne. Videre å finne ut hvilke metoder de bruker og tiltak de setter inn for å bryte ned eventuelle barrierer disse arbeidssøkerne kan erfare i møte med arbeidslivet.

Rapporten er basert på intervjuer med ansatte ved et utvalg lokale NAV-kontor og arbeidslivssentre i seks fylker. I tillegg er det intervjuet åtte unge personer med bevegelseshemninger. Studien viser at det har skjedd en utvikling i NAV som gir potensial for bedre bistand til unge bevegelseshemmede i deres prosess med å få arbeid. Utfordringene er mangel på prioritering og ressurser i NAV, lite kontakt med lokale virksomheter og dessuten at unge bevegelseshemmede er en lite synlig gruppe i NAV, som i begrenset grad tar kontakt for å få arbeidsrettet bistand.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20215

194,00 kr