Omstilling i norske virksomheter
Fafos Rådsprogram 2009–2011

Fafo-rapport 2011:26
ISBN 978-82-7422-829-0 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-830-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011, 188 s kr. 338,- Ordrenr: 20217

Nettutgave

(pdf 3.81mb)

Denne rapporten presenterer casestudier i fem virksomheter i ulike sektorer. Virksomhetene er vidt forskjellige, men i løpet av de siste tre til fem årene har de alle gjennomgått omfattende omstillinger for å tilpasse seg ytre endringer. Vi har gjort et dypdykk ned i bestemte omstillingsprosesser i følgende virksomheter: Umoe IKT og Umoe iTet, Coop, Eramet samt kommunene Rana og Molde. I tillegg har vi gjort en nærmere analyse av partssamarbeidets rolle i fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter. Innledningsvis gir Gudmund Hernes et bakteppe for de fem casestudiene.
338,00 kr

338,00 kr

Ordrenummer:

20217