logo fafo 194x64
Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL

Ordrenummer:

20635

Johan Røed Steen og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2017:27
ISBN 978-82-324-0394-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0395-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 80 s, kr 230,- Ordrenr 20635

(pdf 3 MB)

Rapporten tar for seg NTLs organisasjonsstruktur og skisserer utfordringer for forbundets arbeid og organisasjonsmodell. Blant temaene som tas opp er tillitsvalgtes arbeidsoppgaver og tidsbruk, arbeidsdeling mellom organisasjonsleddene, lokalt samarbeid, vervearbeid, kurs og skolering, samt ambisjoner og problemer for det lokale fagforeningsarbeidet. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant foreninger, avdelinger, landsforeninger og plasstillitsvalgte i NTL samt intervjuer med tillitsvalgte i organisasjonsleddene. NTL er oppdragsgiver for prosjektet og rapporten vil være en del av grunnlaget for forbundets videre arbeid med å utvikle egen organisasjon fram mot landsmøtet i 2018

230,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B