Oppdragsgiver(e)

Kommunal- og moderniseringsdep.Prosjektperiode

 
januar 2014
juni 2014

Saman om ein betre kommune

Fafo-notat 2013:04
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

Fafo-notat 2013:03
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

Fafo-notat 2013:02
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

82015