logo fafo 194x64
Større stillinger og bedre drift
Evaluering av programmet Ufrivillig deltid

Ordrenummer:

20430

Leif E. Moland

Fafo-rapport 2015:25
ISBN 978-82-324-0212-0 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0213-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2015, 304 s, kr 394,- Ordrenr. 20430

(pdf 3,8 MB)

Denne rapporten evaluerer 82 tiltak for å redusere omfanget av små deltidsstillinger og i stedet utvikle en heltidskultur. Eksempler på tiltak er bruk av lange vakter, mer jobb i helgene, samarbeids-/forhandlingsturnus, årsplaner, bemanningsenheter/ressursenheter/vikarpool og ny rekrutteringspraksis. I evalueringen tar vi blant annet opp disse spørsmålene:

  • Har virksomhetene klart å øke størrelsen på deltidsstillingene, redusere omfanget av ufrivillig deltid og skape flere heltidsstillinger?
  • Hvilke effekter har tiltakene hatt på arbeidsmiljø, tjenestekvalitet og ressursutnyttelse?
  • Hvilke tiltak har størst potensial?

Hva har vært de største utfordringene i gjennomføringen av tiltakene, og hvordan er disse blitt løst?

394,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B