Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Større stillinger og bedre drift
Evaluering av programmet Ufrivillig deltid

Leif E. Moland

Fafo-rapport 2015:25

Nettutgave

Forskningstema: Innovasjon og organisasjonsutvikling, Ansettelsesformer, Velferdstjenester, Arbeidsmiljø, Arbeidstid

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Denne rapporten evaluerer 82 tiltak for å redusere omfanget av små deltidsstillinger og i stedet utvikle en heltidskultur. Eksempler på tiltak er bruk av lange vakter, mer jobb i helgene, samarbeids-/forhandlingsturnus, årsplaner, bemanningsenheter/ressursenheter/vikarpool og ny rekrutteringspraksis. I evalueringen tar vi blant annet opp disse spørsmålene:

  • Har virksomhetene klart å øke størrelsen på deltidsstillingene, redusere omfanget av ufrivillig deltid og skape flere heltidsstillinger?
  • Hvilke effekter har tiltakene hatt på arbeidsmiljø, tjenestekvalitet og ressursutnyttelse?
  • Hvilke tiltak har størst potensial?

Hva har vært de største utfordringene i gjennomføringen av tiltakene, og hvordan er disse blitt løst?

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20430

Casevedlegg

Survey og intervjuguide

394,00 kr