Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Tiltak for fattige barn og unge
Evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie

Fafo-rapport 2010:19

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kaja Reegård

Gjennom tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) siden 2003 gitt tilskudd til fattigdomstiltak rettet mot barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer i 23 kommuner og 7 prioriterte bydeler i Oslo. Et av hovedformålene med tilskuddsordningen er utvikling av kunnskap om gode målrettede tiltak som kan motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Det har vært mulig å søke tilskudd til ferie- og fritidsaktiviteter, tiltak som bidrar til arbeidsmarkedstilknytning for unge med liten eller mangelfull utdanning, og til langsiktige og samordnende tiltak som motvirker marginalisering av barn og unge som berøres av fattigdomsproblemer.
I denne rapporten evalueres tilskuddsordningen for perioden 2003–2009. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og NOVA på oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I arbeidet med prosjektet har vi skilt mellom to nivåer for evalueringen – evaluering av selve tiltakene samt evaluering av måten tilskuddsordningen blir forvaltet i de kommunene/bydelene som er med.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20163

276,00 kr