Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Fafo-rapport 2017:04
ISBN 978-82-324-0356-1 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0357-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 134 s, kr 284,- Ordrenr. 20612

(pdf 794 kB)

Gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen dreier seg i bunn og grunn om mulighetene til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk, enten til leder eller kolleger, uten å risikere gjengjeldelse. Åpenhet og innsyn gjør at man kan oppdage og rette opp grove feil, sløsing og misbruk av felleskapets midler. Blant ansatte i kommuner og fylkeskommuner er det rundt 20 prosent som har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold det siste året. Seks av ti varslet om forholdet. Dette kommer fram i denne rapporten, som handler om ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren.

284,00 kr
284,00 kr

Ordrenummer:

20612