Konferansepapere

Rapportsøk

All persons equal? Shop floor responses to social responsibility.

T.S. Olsen and T. Midtsundstad

2007 Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad