Konferansepapere

Rapportsøk

All persons equal? Shop floor responses to social responsibility.

T. Midtsundstad and T.S. Olsen

2007 Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad