Presentasjoner

Rapportsøk

Trenger arbeidslivet den voksne og erfarne arbeidskraften?

Anne Inga Hilsen

2016 Forskningstema: Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen