Skip to main content

Bedre kjønnsbalanse i Hydros aluminiumsverk


Norsk Hydro ønsker en jevnere kjønnsbalanse blant sine ansatte, det vil si flere kvinnelig ansatte i sine aluminiumsverk/fabrikker. Det gjelder både blant operatører og ingeniører. Det skal utarbeides et kunnskapsgrunnlag som kan si noe om hva som er situasjonen nå, hva som er utfordringene og peke på mulige tiltak /tilrettelegging for å få til en jevnere kjønnsbalanse.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2022
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • Norsk Hydro

Bærekraftsmål