Skip to main content

En mikromodell for kompetanse? Barrierer og muligheter for lokalt partssamarbeid om kvalifisering

To english version

To english version
Suksessen til den norske «makromodellen» hviler på at relasjonen mellom partene sentralt er speilet i en «mikromodell» for partsamarbeid på bedriftsnivå. Det er ikke minst viktig for kompetansepolitikken, fordi arbeidsplassen er den viktigste læringsarenaen i arbeidslivet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at selv bransjer med gode tariffavtalte ordninger for etter- og videreutdanning, er motivasjon for og deltakelse i kompetansehevende tiltak ofte lav. Hvorfor er det slik?
I dette prosjektet vil vi undersøke ,uligheter og barrierer i kompetansepolitikk på bedriftsnivå. Vi kartlegger ulike modeller for lokalt partssamarbeid i en sammenliknende studie av Norge og andre nordiske land. Sentrale spørsmål er: – Hvilke barrierer møter tillitsvalgte på kompetansefeltet? – Peker erfaringene mot at ansvar for kompetansepolitikken bør være en integrert del av den «den vanlige» tillitsvalgtrollen, eller at den skilles ut i en egen tillitsvalgtfunksjon?

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2024
  • Avsluttes:
    februar 2025

Oppdragsgiver

LO

Bærekraftsmål