Aktive prosjekter

Arbeidsintensitet blant radiografer

I dette prosjektet vil vi undersøke arbeidsintensiteten og -presset blant radiografer og hvorvidt disse faktorene oppleves å ha tiltatt de siste årene. Følgende overordnede prosesser og utviklingstrekk gir et viktig bakteppe for undersøkelsen: Ny teknologi, pakkeløp og ønsket om redusert ventetid, økende antall pasienter og demograisk utvikling, ivaretakelse og utvikling av kompetanse, uforutsigbarhet for private aktørerOppdragsgiver(e)

Norsk Radiografforbund


Forskningstema

Arbeidsmiljø


Prosjektperiode

september 2019
mars 2020