Aktive prosjekter

Digitalisering og partssamarbeid

Hvordan kan partssamarbeidet bidra til vellykkede digitaliseringsprosesser?


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:07
Inger Marie Hagen og Sigurd M. Nordli Oppegaard

Prosjektdeltaker(e)

Sigurd M. Nordli Oppegaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

desember 2019
juni 2020