Aktive prosjekter

Er utlysningspraksis i kommunene en barriere mot heltidskultur

Prosjektet skal undersøke prosessene som leder til stillingsutlysninger i helse- og omsorgssektoren i kommunene, særlig deltidsstillinger

Prosjektledelse

Terje Olsen

Prosjektdeltaker(e)

Ketil Bråthen
Terje Olsen

Eksterne forskere

Stephanie Helland

Geir Johan Hansen

Oppdragsgiver(e)

KS

Delta

Fagforbundet

Norsk Sykepleierforbund

Prosjektperiode

november 2020
juni 2021