Er utlysningspraksis i kommunene en barriere mot heltidskultur

Prosjektet skal undersøke prosessene som leder til stillingsutlysninger i helse- og omsorgssektoren i kommunene, særlig deltidsstillinger

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Eksterne forskere

Stephanie Helland
Geir Johan Hansen

Oppdragsgiver(e)

KS

Delta

Fagforbundet

Norsk Sykepleierforbund

Prosjektperiode

november 2020
november 2021