Aktive prosjekter

Evaluering av bestemmelsen om tredelt skift- og turnusarbeid

Prosjektet skal evaluere bestemmelsen om tredelt skift- og turnusarbeid som er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-4 (6). Bestemmelsen kom inn i arbeidsmiljøloven i 2009. Formålet var å oppnå et større samsvar mellom hvor belastende arbeidstidsordningen var og den ukentlig arbeidstiden for personer som arbeidet tredelt turnus og de som arbeidet tredelt skift. Både dette formålet og andre konsekvenser av lovendringen vil være en del av evalueringen.

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Prosjektperiode

november 2021
november 2022