Aktive prosjekter

Fagforbundets ungdomsbarometer

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse blant et representativt utvalg av ungdom mellom 16 og 25 år. Målet er å få kunnskap om unges ambisjoner og meninger. Temaer er utdanning, yrkesvalg, holdninger til fagbevegelse og sentrale politiske spørsmål.

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Prosjektperiode

september 2020
desember 2021