Aktive prosjekter

Intensjonsavtalen om sunnere kosthold

Fafo skal evaluere 'Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold' som er inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen.

Evalueringen vil primært vurdere arbeidsform og initiativene, og sekundært se på effektene av avtalen på befolkningshelse. Det vil si at hovedformålet med evalueringen er å se på forholdet mellom intensjonsavtalen og de initiativene og tilpasningene som de ulike partene setter i verk for å imøtekomme avtalen. Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold har som mål å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom matvarebransjen og helsemyndighetene for å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg.


Fafo-utgivelser

Fafopaper 2021:21
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Annual report 2020

Fafo-notat 2021:19
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Årsrapport 2020

Fafo-notat 2020:15
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen

Fafopaper 2020:16
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen

Fafo Paper 2019:29
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Annual report 2018

Fafo-notat 2019:25
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Årsrapport 2018

Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Annual report 2017

Fafo-notat 2019:09
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Årsrapport 2017

Prosjektledelse

Anne Hatløy

Oppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet

Forskningstema

Global helse

Prosjektperiode

november 2017
april 2022