Kunnskapsutvikling om innsats mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Dette er et todelt prosjekt, der vi 1) skal gjøre en følgeevaluering av et relativt nylig igangsatt tiltak med bruk av frivillige mentorer til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap - og der den unge har brutt med sin familie. Og 2) skal kartlegge frivillige organisasjoners prosjekter mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Her skal vi også undersøke hvordan tiltakene vurderes av organisasjonen selv, og i noen grad av de som bruker tiltakene. Et viktig spørsmål er om brukernes vurdering av tiltakene stemmer overens med de ambisjoner myndigheter, organisasjoner og frivillige har.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:32
Beret Bråten og Ragna Lillevik
Mentorordninger for unge som har brutt med familien sin

Fafo-rapport 2021:16
Beret Bråten, Olav Elgvin, Hedda Flatø og Ragna Lillevik
Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Prosjektledelse

Beret Bråten

Oppdragsgiver(e)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Prosjektperiode

august 2020
januar 2022