Aktive prosjekter

LOs juridiske avdelings historie

Prosjektet skal gi en beskrivelse av LOs juridiske avdelings historie gjennom 100 år, 1922-2022.

Boken skal blant annet vise utviklingen av kontorets virke, juristenes samarbeid med myndighetene og deltakelse i internasjonalt samarbeid, arbeid med arbeidsmiljølovgivningen, og utviklingen av tariffrett og arbeidsrett.

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

LO ved LOs juridiske avdeling

Prosjektperiode

april 2018
desember 2022