Aktive prosjekter

Medbestemmelse og innflytelse – Unios rolle gjennom 20 år

Prosjektet skal studere Unios rolle som arbeidstakerorganisasjon gjennom tjue år, med særlig vekt på medbestemmelse og hvilken innflytelse hovedorganisasjonen har hatt. Resultatene vil bli presentert i en rapport og i et innlegg på Unios kongress i desember 2021.

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Unio

Forskningstema

Den nordiske modellen

Prosjektperiode

januar 2021
desember 2021