Aktive prosjekter

Tillitsvalgtkarrierer blant kvinner og menn

Formålet med prosjektet er å kartlegge tillitsvalgtkarrierer blant kvinner og menn i to LO-forbund (Fellesforbundet og Handel og Kontor i Norge), med særlig vekt på kvinners tillitsvalgtkarrierer.

Spørsmål som stilles, er hva som påvirker valget mellom å fortsette eller å slutte i verv, om kvinner opplever andre utfordringer i vervet enn menn, og hvordan organisasjonene eventuelt kan møte disse utfordringene på en måte som gjør at flere kvinner, inkludert kvinner med minoritetsbakgrunn, fortsetter i sine verv.

Studien tar dermed for seg to sentrale tema: representasjon/likestilling og virkemidler for å sikre at flere tillitsvalgte fortsetter i sine verv.

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

oktober 2019
april 2022