Aktive prosjekter

Utbetaling av feriepenger

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker gjennom dette oppdraget å undersøke hvor godt sikret arbeidstakeres feriepenger er, dersom virksomhetene den enkelte er ansatt i står i en usikker økonomisk situasjon. Flere arbeidsgiverorganisasjoner har meldt fra om at noen av deres medlemsvirksomheter står i fare for å ikke kunne be-tale feriepengene de skylder sine ansatte under covid-19-pandemien. Samtidig finnes det lite forskning eller oversikter som viser hvordan virksomheter håndterer feriepengeutbetalinger i en normalsituasjon eller dersom virksomheten får økonomiske problemer. Formålet med dette prosjektet er derfor å fremskaffe kunnskap om hvordan feriepengene som opptjenes håndteres og organiseres av norske virksomheter, og hvordan utbetalingen praktiseres til vanlig og i krisetid, som under dagens covid-19-pandemi.

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Prosjektdeltaker(e)

Ester Bøckmann
Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

april 2021
september 2021