Skip to main content

Oppdatering av organisasjonsgrader blant arbeidsinnvandrere


Fafo-notatet "Organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere" oppdateres med siste tilgjengelig tall, samt med tall for øvrige innvandrergrupper. Det skal brukes til en stortingsmelding om integreringspolitikk som skal legges fram våren 2024.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2023
  • Avsluttes:
    november 2023

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bærekraftsmål