Skip to main content

Utvikling i lønnsforskjeller i det statlige tariffområdet


Prosjektet analyserer lønnsforskjeller i det statlige tariffområdet og undersøker rollen av lønnsforskjeller mellom virksomheter og lønnsforskjeller innenfor virksomheter.

Prosjektet analyserer lønnsforskjeller i det statlige tariffområdet og har som formål å få en bedre forståelse av ulikhetsskapende mekanismer og deres rolle over tid. I litteraturen som analyserer lønnsforskjeller pekes det på to kilder til lønnsforskjeller: lønnsforskjeller mellom virksomheter og lønnsforskjeller innenfor virksomheter. Tidligere forskning finner at hver av disse to komponentene i gjennomsnitt står for halvparten av lønnsforskjellene i OECD land. I dette prosjektet vil det undersøkes (a) hvordan hver av disse to komponentene i det statlige tariffområdet har utviklet seg over tid, og (b) hvorvidt endringer i disse komponentene henger sammen med endringer i tariffpolitikken som er ført i samme perioden.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2022
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • LO Stat

Bærekraftsmål