Skip to main content

Arbeidstakere fra Romania, Bulgaria, Estland og Litauen i Norge – en kartlegging


Hva slags informasjon har arbeidsinnvandrere fra disse landene behov for når de drar til Norge for å jobbe eller drive næringsvirksomhet?

I dette prosjektet skal Fafo blant annet kartlegge hvem som bor i Norge og hva slags utfordringer de møter.

Dette skal danne grunnlag for en kommunikasjonskampanje som Arbeidstilsynet skal gjennomføre i samarbeid med sine «søstermyndigheter» i Estland, Litauen, Romania og Bulgaria.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2019
  • Avsluttes:
    januar 2020

Oppdragsgiver

  • Arbeidstilsynet

Bærekraftsmål