Skip to main content

Kartlegging av NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring


Uten godkjent utdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. En godkjenningsordning hadde derfor vært etterspurt i flere år, blant annet fra partene i arbeidslivet, da den ble igangsatt i 2016. NOKUT ble satt til å forvalte ordningen.

Fra starten var det kun tyske og polske arbeidstakere innfor yrkene rørlegger, tømrer, betongarbeider, frisør og kjøttskjærer som kunne søke. Senere er ordningen utvidet til flere fag og fra 2017 også til arbeidsinnvandrere fra Baltikum.

Etter noen års erfaringer, ønsker NOKUT nå å få belyst disse problemstillingene:

 • Effekter for søkerne som har fått godkjenning eller avslag.
 • Effekter for arbeidsgiverne og godkjenningsordningens legitimitet, samt betydning i offentlige anskaffelser.
 • I hvilken grad ordningen bidrar til integrering og inkludering i arbeidsmarkedet
 • En litteraturstudie om omfang av svart arbeid innenfor de nevnte områdene.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  september 2020
 • Avsluttes:
  april 2021

Oppdragsgiver

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Bærekraftsmål