Organisering og produktinnretning - kommunale tjenestepensjoner i utvalgte EU-land

Prosjektet skal kartlegge kjennetegn ved og organiseringen av tjenestepensjoner innenfor kommunal sektor i et utvalg EU–land, herunder om det er gjennomført eller planlagt reformer av ordningene.

  • 851

    Fullførte prosjekter

Prosjektnyheter