Fullførte prosjekter

ABE-reform i musikk og scenekunst

I dette prosjektet vil Fafo undersøke hvilke konsekvenser ABE-reformen har fått for tilskuddsvirksomhetene innen musikk- og scenekunst. Vi vil studere bakgrunnen for at tilskuddsvirksomhetene i kultursektoren ble trukket inn under ABE-reformen og hvilke begrunnelser som er gitt for dette. Vi vil også forsøke å belyse i hvilken grad det er reist spørsmål ved eller ført noen diskusjon om ABE-reformen som virkemiddel kommer i konflikt med den særstillingen som kulturinstitusjonene står i.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:26
Jørgen Svalund
Kutt uten kunstneriske konsekvenser?

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Norsk teater- og orkesterforening

Creo

LO Stat

NTL

Fagforbundet teater og scene

Prosjektperiode

desember 2020
juni 2021