Fullførte prosjekter

Arbeidsgivere og tariffavtaler

I dette prosjektet skal vi undersøke arbeidsgivernes holdninger til og motivasjon for å organisere seg i arbeidsgiverforeninger og å inngå tariffavtaler. Vi vil blant annet undersøke om det er systematiske forskjeller mellom virksomheter med og uten tariffavtaler og organiserte og uorganiserte virksomheter.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:07
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Elin Svarstad

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos
Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

desember 2019
mars 2021