Arbeidsintensitet blant radiografer

I dette prosjektet vil vi undersøke arbeidsintensiteten og -presset blant radiografer og hvorvidt disse faktorene oppleves å ha tiltatt de siste årene. Følgende overordnede prosesser og utviklingstrekk gir et viktig bakteppe for undersøkelsen: Ny teknologi, pakkeløp og ønsket om redusert ventetid, økende antall pasienter og demograisk utvikling, ivaretakelse og utvikling av kompetanse, uforutsigbarhet for private aktører


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:06
Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Arbeidsintensitet og arbeidspress blant radiografer

Prosjektledelse

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Norsk Radiografforbund

Prosjektperiode

september 2019
mars 2020