Fullførte prosjekter

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

For å styrke grunnlaget for sitt arbeid med et kvalitetsvurderingssystem har Utdanningsdirektoratet utlyst midler til forskning knyttet til kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Prosjektet har en varighet på 4 år og er et samarbeidsprosjekt mellom Fafo, NIFU, Universitetet i Bergen og Høyskolen i Oslo og Akershus. Prosjektet ledes av Håkon Høst ved NIFU. Det skal utvikles ny kunnskap om alle  faser og overganger i det yrkesfaglige opplæringsløpet. Fafo vil være involvert i alle deler av oppdraget, og har et hovedansvar for forskning knyttet til overgangen mellom utdanning og arbeidsliv.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:32
Håkon Høst (red.)

Fafo-rapport 2014:20
Høst, Håkon (red.)
Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Fafo-rapport 2013:23
Håkon Høst (red.)
Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.

Fafo-rapport 2012:46
Håkon Høst (red.
Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

NIFU

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

november 2011
juni 2015