Fullførte prosjekter

Kvinner med dårlig resultat av introduksjonsprogram

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om grupper av kvinner med dårlige resultater av introduksjonsprogrammet i et utvalg kommuner. Gjennom kartlegging og analyse av kvinnenes programtilbud og gjennomstrømming, skal det utarbeides forslag til tiltak.

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

januar 2009
mars 2011