Fullførte prosjekter

Livsfasepolitikk - økt bruk av eldre arbeidstakere

Hovedmålsettingen med prosjektet er å gi kunnskap og anvendbar dokumentasjon for KS og kommunesektoren om hvordan redusere mengden arbeidstakere som forlater yrkeslivet før oppnådd pensjonsalder, det vil si før fylte 67.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2007:28
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Erfaringer med seniorpolitikk i seks kommuner

Fafo-rapport 2006
Tove Midtsundstad
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak

Fafo-rapport 2013:07
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Gjenbesøk i seks kommuner

Last ned/Download


Les mer/Read more


Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

KS

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

november 2005
august 2007