Fullførte prosjekter

Studentmedlemskap

Prosjektleder

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

januar 2009
august 2010
81554