Fullførte prosjekter

Studentmedlemskap

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Eksterne forskere

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

januar 2009
august 2010