Fullførte prosjekter

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og Vg1

Formålet med prosjektet er å utforme et opplegg for skolering av lærere og for intensivopplæring i matematikk, implementere dette gjennom et randomisert, kontrollert eksperiment i Oslo-skolen, samt evaluere dette.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå, som leder prosjektet, og Fafo, som har et særlig ansvar for den kvalitative implementeringsstudien.

Prosjektledelse

Jon Rogstad

Eksterne forskere

Lars Kirkebøen, SSB, prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Kunnskapsdepartementet

Prosjektperiode

oktober 2016
oktober 2020