NAV-kontorenes arbeid med oppfølging av ungdom

I dette prosjektet vil vi undersøke hvilke utfordringer NAV-kontorene opplever i møtet med unge brukere.

Spørsmål vi stiller er blant annet:

  • Hvordan organiserer NAV oppfølgingsarbeidet rettet mot unge?
  • Hvordan fungerer den nye ordningen med egne kontaktpersoner for unge ved enkelte NAV-kontor?
  • Hvordan forholder NAV-ansatte seg til de ulike garantiordningene for ungdom?
  • Hvilke faktorer mener NAV-ansatte påvirker overgangen til utdanning og arbeid for NAVs unge brukere?


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:41
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter

Prosjektledelse

Anne Hege Strand

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Forskningstema

Inkluderende arbeidsliv

Prosjektperiode

november 2014
august 2015