Fullførte prosjekter

Utvikling av modeller for økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammet

Prosjektet skal utvikle forslag til modeller for bruk av økonomiske insentiver som har til hensikt å bedre resultatene i introduksjonsordningenen og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Arbeidet kan utløse opsjon på fase 2 og 3, som omfatter pilotering og utprøving av en eller flere av modellene.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2019:29
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Forslag til modeller for pilotering og utprøving

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Eksterne forskere

Prosjektleder Anne Britt Djuve (pt i permisjon fra Fafo)
Oddbjørn Raaum (Frischsenteret)
Simen Markussen (Frischsenteret)
Øystein M. Hernæs (Frischsenteret)
Maria Laura Di Tommaso Frischsenteret)

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

februar 2019
august 2019