Fullførte prosjekter

Pensjon - LO: andel med rett til AFP


Fafo-utgivelser


Fafo-notat 2004:04
Tove Midtsundstad


Publisering

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

mars 2004
juni 2004